CSR

Youth

กิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน

  เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 4

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ และส่งเสริมความรู้อันยั่งยืนให้แก่เยาวชนและชุมชนที่ห่างไกล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบหนังสือและเยี่ยมชมห้องสมุดเอเชียซอฟท์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นอกจากนั้นยังได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา พร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆและช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 3

ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 3 บริษัทฯ พาผู้บริหาร และ พนักงาน ไปร่วมส่งมอบห้องสมุดอย่างเป็นทางการ และร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน และ ทำกิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬาสี ร่วมกับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 2

ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 2 “Trip Grow Together” บริษัทได้พาผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทเอเชียซอฟท์และ อาสาสมัครเกมเมอร์ ร่วมเดินทางไปพัฒนาโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน อาทิ ทาสีห้องเรียน สร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2551

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 1

กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อน้องที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยบริษัทฯ ได้นำผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางงวัน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้โครงการฯนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยส่งเสริม และขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง

เอเชียซอฟท์ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง ด้วยการมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ถือเป็นการนำร่องจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว

เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง

เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรม “เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง” โดยผู้บริหาร และ พนักงาน ได้มีร่วมในการส่งมอบความสุขในวันเด็กให้เยาวชนตามมูลนิธิ, แหล่งชุมชน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกัน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด (ราชวิถี), โรงพยาบาลจุฬา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ชุมชนหลังแมคโครรังสิต, ชุมชนคลองสว่าน รังสิต, ชุมชนใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ, ชุมชนเล่าซือ บางซื่อ, ชุมชนดอนสนิท บางซื่อ, ชุมชนจันทร์เกษมบางซื่อ และ ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่แฟลต 19-22 คลองเตย