ร่วมบริจาคเงินผ่านระบบ PlayMall
เพื่อสมทบทุน 3 มูลนิธิ
เพื่อเด็กและเยาวชน

เอเชียซอฟท์ฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษา
จำนวน 1,000,000 บาท
ช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาด Covid -19 ผ่าน 2 มูลนิธิ

สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสนใจ
ต้องการพัฒนาตนเอง
ได้อบรมหลักสูตรที่ช่วยเสริมทักษะ
และสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้

ร่วมบริจาคเงินผ่านช่องทาง PlayMall
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ
ที่ขาดโอกาส และประสบปัญหาด้านต่าง ๆ
ผ่าน 3 มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“เอเชียซอฟท์ฯ มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน
ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19
ส่งผลให้รายได้ลดลง จำนวน 400 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท”

ระยะเวลา : กรกฏาคม – สิงหาคม 2563

ผ่านมูลนิธิ

” อัพสกิลเพื่อให้ได้งานในยุควิกฤติโควิด-19 ไปกับ
The Digital Work by TeC powered by ASIASOFT
คอร์สอบรม Digital Marketing ฟรี!!
ร่วมเพิ่มโอกาส ติดอาวุธให้นักศึกษาจบใหม่
พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาประมาณ 1 – 2 ปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
  • สนใจในสายงานด้านดิจิทัล โดยเฉพาะ Digital Marketing
  • สามารถเข้าคอร์สออนไลน์ได้ครบถ้วนทั้ง 100% และทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดระดับความสามารถของตน

ระยะเวลาสมัคร: วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2563
(จำกัด 1,000 สิทธิ์เท่านั้น)