เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอเชียซอฟท์ แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

          คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชย์สมบัติ ผ่านโครงการในพระราชดำริด้านต่าง ๆ มากมาย ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะในการทรงงานอย่างหนัก ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายสุดที่จะพรรณนา แก่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภาร โดยคุณกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวคำไว้อาลัย  ก่อนร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและถวายบังคมต่อหน้าเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์  จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ ชั้น28  อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในเวลา 15.00 น.

 

เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เอเชียซอฟท์ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช