เอเชียซอฟท์ฯ ประกาศผ่านการรับรอง “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)”

เอเชียซอฟท์ฯ ประกาศผ่านการรับรอง "แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)"