เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
21 เมษายน 2559 คุณเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน รวมถึงการเน้นให้พ่อ แม่ และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน นอกจากนี้มูลนิธิยังได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ  รวมถึงการสนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด