เอเชียซอฟท์เข้ามอบคอมพิวเตอร์แก่ บก. ปศท. เพื่อใช้ในราชการ

เอเชียซอฟท์เข้ามอบคอมพิวเตอร์แก่ บก. ปศท. เพื่อใช้ในราชการ

นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และคณะเข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด ให้แก่ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี่ โดยมี พล.ต.ต. โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ ผู้บังคับการ (บก.ปศท.) และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ สำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปใช้ใน ศูนย์ข้อมูล กอง บก.ปศท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น