เอเชียซอฟท์ ขอบคุณพลังเกมเมอร์ กับยอดบริจาคซื้อไอเทม 4.2 ล้านบาทในโครงการ Gamers Love Dad ปี 10

เอเชียซอฟท์ ขอบคุณพลังเกมเมอร์ กับยอดบริจาคซื้อไอเทม 4.2 ล้านบาทในโครงการ Gamers Love Dad ปี 10

               บริษัท เอเชียซอฟท์ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ 10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ”   โครงการดีๆเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมให้เหล่าเกมเมอร์ได้รู้จักการให้และร่วมทำความดี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจซื้อ ไอเทมพิเศษ Love Dad เพื่อสมทบทุนเงินบริจาค เป็นยอดรวมทั้งหมด 4.2  ล้านบาท

โครงการ Gamers Love Dad ปี 10 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความรักพ่อ และร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมพิเศษ  ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ มีกิจกรรมให้เกมเมอร์ได้ร่วมทำความดีด้วยการร่วมแรงรวมใจซื้อไอเทมจากเกมในเครือ Playpark ได้แก่ AUDITION, CABAL, DRAGON NEST, ELSWORD, GRANADO ESPADA, PHANTASY STAR, RAGNAROK,  YULGANG  ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าเกมเมอร์
โดยเอเชียซอฟท์ จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ทุกท่านนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับ มูลนิธิใน พระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และด้านการศึกษาทั้งหมด 9 มูลนิธิ ได้แก่  มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิอานันทมหิดล  มูลนิธิพระดาบส  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อให้มูลนิธิต่างๆได้นำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือและช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น  ซึ่งผลตอบรับจากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 10  ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มียอดเงินบริจาครวมที่ได้นำไปช่วยเหลือสังคมสูงถึง  65,232,596  ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.net/th-th/lovedad10/