“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”

“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”

(สระแก้ว : กันยายน2553) – บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ และส่งเสริมความรู้อันยั่งยืนให้แก่เยาวชนและชุมชนที่ห่างไกล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีนายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ (เสื้อสีขาว)รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานเอเชียซอฟท์ มอบหนังสือและเยี่ยมชมห้องสมุดเอเชียซอฟท์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายวิโรจน์ สุดจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นอกจากนั้นยังได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา พร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆและช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมนึก จันทร์สิง ผู้อำนวยการ และน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2ให้การต้อนนรับ ณ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2จังหวัดสระแก้ว เมื่อเร็วๆนี้

“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” “เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”

“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” “เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”

“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” “เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” “เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”

“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” “เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”

“เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” “เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4”