เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

20 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 650,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการถ่ายทอดสดการสอนแบบ “ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีช่องการอาชีพ ช่องมหาวิทยาลัยและรายการนานาชาติอีกอย่างละ 1 ช่อง รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง 24 ชั่วโมง จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะสอนด้วยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำวิชา และยังสามารถรับชมการเรียนการเรียนการสอนด้วยระบบ eLearning ได้ที่ www.dlf.ac.th ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกเข้าชมได้ทั้งการถ่ายทอดสดหรือเลือกชมย้อนหลังได้