เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิอานัทมหิดล

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิอานัทมหิดล

            19 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ ” มอบให้มูลนิธิอานันทมหิดล โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิ อานันทมหิดล เป็นผู้รับมอบ จำนวน 650,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบัณฑิตชาวไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศในระดับสูง เพื่อให้เป็นบุคคลชั้นนำของประเทศและนำความรู้ความเชี่ยวชาญกลับมารับใช้ประเทศชาติต่อไป