ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อสังคม ภายใต้แคมเปญ ASIASOFT SHARING ร่วมแบ่งปันและมอบโอกาสสู่น้อง ๆ โดยหนึ่งในโครงการย่อย คือ “การมอบทุนช่วยเหลือทางการศึกษา ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่า จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งจะกระทบด้านการศึกษาของเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยบริษัทฯ ดำเนินการมอบทุนผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน  1,000,000 บาท แด่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ได้พิจารณาคัดเลือกน้อง ๆ ที่อยู่ในการดูแล แบ่งออกเป็นจำนวน 400 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมอบทุนแก่น้อง ๆ เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา สามารถอ่านจดหมายจากน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทางหน้าเว็บไซต์ https://www.asiasoft.net/sharing

ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ในแคมเปญ ASIASOFT SHARING แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ดูรายละเอียดมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพิ่มเติมได้ที่ https://www.ccfthai.or.th
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ Asiasoft เพิ่มเติมได้ที่ www.asiasoft.net