ASIASOFT สนับสนุนโครงการ The Digital Work เสริมทักษะ Digital Marketing ให้นักศึกษาจบใหม่ ก้าวทันตลาดยุคดิจิทัล

ASIASOFT สนับสนุนโครงการ The Digital Work เสริมทักษะ Digital Marketing ให้นักศึกษาจบใหม่ ก้าวทันตลาดยุคดิจิทัล
บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการเพื่อสังคม ในนาม  ASIASOFT SHARING  จับมือร่วมกับ Thailand e-Business Center เปิดคอร์สอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้ชื่อโครงการ The Digital Work เสริมทักษะนักศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในยุคดิจิทัล  มุ่งหวังเพื่อให้ความรู้ในสายงานดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการทำงานที่จำเป็นให้แก่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ให้มีอาวุธติดตัวพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นใจ

โครงการ The Digital Work นี้เปิดอบรมฟรีในช่วงคอร์ส Online (23-26 ก.ค. 2563) โดยผู้อบรมจะได้เรียนรู้ด้าน ‘Digital Marketing’ จากหน่วยงานและวิทยากรชั้นนำ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2563 (จำกัด 1,000 คนแรก) จากนั้นเมื่อสิ้นสุดคอร์สจะเปิดทดสอบ โดยผู้ที่ได้ 40 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์ร่วมคอร์ส Offline ‘Digital Marketing Analytics and Optimization’ เจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 4 วันเต็ม ฟรี!! (จากมูลค่า 9,900 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาประมาณ 1 – 2 ปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
  2. สนใจในสายงานด้านดิจิทัล โดยเฉพาะ Digital Marketing
  3. สามารถเข้าคอร์สออนไลน์ได้ครบถ้วนทั้ง 100% และทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดระดับความสามารถของตน

ASIASOFT สนับสนุนโครงการ The Digital Work เสริมทักษะ Digital Marketing ให้นักศึกษาจบใหม่ ก้าวทันตลาดยุคดิจิทัล สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2563 (จำกัด 1,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น!!)
รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ทางหน้าเว็บไซต์
www.tec.work/tdwasiasoft 

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ Asiasoft เพิ่มเติมได้ที่ www.asiasoft.net