เอเชียซอฟท์ฯ เผย ครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตต่อเนื่อง รายได้เพิ่มร้อยละ 34 กำไรโตร้อยละ 55 จากครึ่งปีแรก 2563

เอเชียซอฟท์ฯ เผย ครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตต่อเนื่อง รายได้เพิ่มร้อยละ 34 กำไรโตร้อยละ 55 จากครึ่งปีแรก 2563

13 สิงหาคม 2564: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2564 โดยมีรายได้ 856.9 ล้านบาท และกำไรสะสม 214.9 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ที่มีรายได้ 640 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 138.3 ล้านบาท คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 และกำไรเติบโตร้อยละ 55

สำหรับไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ มีรายได้ 427.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 110.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1/2564 ที่มีรายได้ 429.6 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 104.8 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ลดลงร้อยละ 1 ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 5 ยังถือเป็นโมเมนตัมที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่มีการเปิดให้บริการเกมใหม่ โดยมีรายได้ 450.2 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 117.8 ล้านบาท พบว่ารายได้และกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 5 และ 7 ตามลำดับเอเชียซอฟท์ฯ เผย ครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตต่อเนื่อง รายได้เพิ่มร้อยละ 34 กำไรโตร้อยละ 55 จากครึ่งปีแรก 2563

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาส 2 ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศที่เอเชียซอฟท์ฯ ดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย ยกเว้นสิงคโปร์ที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลง แต่สิงคโปร์ก็ยังสามารถมีรายได้ที่เติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ จากการอัพเดทใหญ่เกมพีซี MapleStorySEA ในขณะที่ไทยและฟิลิปปินส์รายได้ในไตรมาส 2 เติบโตขึ้นเช่นกันในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอัตราผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศนั้น เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่ส่วนสำคัญในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทางด้านรายได้ของธุรกิจเอเชียซอฟท์ฯ เผย ครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตต่อเนื่อง รายได้เพิ่มร้อยละ 34 กำไรโตร้อยละ 55 จากครึ่งปีแรก 2563 เอเชียซอฟท์ฯ เผย ครึ่งปีแรก 2564 ยังเติบโตต่อเนื่อง รายได้เพิ่มร้อยละ 34 กำไรโตร้อยละ 55 จากครึ่งปีแรก 2563

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 นี้ ถือว่าบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมที่ดีได้อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้เปิดให้บริการเกมใหม่ในครึ่งปีแรกก็ตาม โดยภาพรวมของรายได้เป็นผลมาจากการเติบโตในตลาดต่างประเทศ การดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม รวมถึงการบริหารเกมปัจจุบันที่เปิดให้บริการอยู่ ส่งผลให้ครึ่งปีแรก 2564 บริษัทฯ มีรายได้ 856.9 ล้านบาท และกำไรสะสม 214.9 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

สำหรับครึ่งปีหลัง เอเชียซอฟท์ฯ มีแผนเปิดให้บริการเกมใหม่เพิ่มเติม 5 เกม โดยเป็น 2 เกมพีซี (Gujian, New Wulin) และ 3 เกมโมบายล์ (Cabal Mobile, Real Yulgang Mobile, Huang Yi Mobile) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้นรุกตลาดเกมโมบายล์เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการบริหารทั้งด้านแผนงานและต้นทุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนงานให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยกลยุทธ์นี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตทั้งส่วนแบ่งทางการตลาด และผลประกอบการอย่างแน่นอน

ด้วยการเติบโตอย่างสม่ำเสมอนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.40 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจเอเชียซอฟท์ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด”