Browsing Category

All News

Asiasoft & CSR News

เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่4

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS-W1) ครั้งที่ 4

เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย “C” เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม…

เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ รายละเอียดดังนี้…

เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562 รุกเปิดเกมใหม่ เชื่อมั่นปีนี้ เติบโตอย่างก้าวกระโดด

13 พฤษภาคม 2562: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 สรุปได้ดังนี้รายได้ของไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ้น 18.7% จากไตรมาส 4/2561 ขาดทุนสุทธิของไตรมาส 1/2562…

เอเชียซอฟท์แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง            แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562เรียน           กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

       23 เมษายน 2562  บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมี  คุณตัน เตียว ลิม (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ  คุณปราโมทย์ สุดจิตพร (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) รองประธาน…

เอเชียซอฟท์ มอบเครื่องออกกำลังกาย แก่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่สังคม

คุณ อินทรา ทรงเกียรติกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ ลู่เดินกึ่งสเต็ป และจักรยานนั่งปั่น ให้แก่ ศูนย์เยาวชนชนกรุงเทพมหานคร…

“SKYNET” ร่วมกับ “KTBST” เปิดตัว “KTBST Social Trading”แอปพลิเคชันการลงทุนรูปแบบใหม่

“KTBST SOCIAL TRADING (powered by SKYNET) นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพ โดยเป็นแอปพลิเคชั่นรายแรกของประเทศที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าสู่สังคมการลงทุน ผ่านเทคโนโลยี Social Trading Platform

เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซบาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร…

เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จัดประชุม เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย “C” เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม…