Browsing Category

CSR News

เอเชียซอฟท์เข้ามอบคอมพิวเตอร์แก่ บก. ปศท. เพื่อใช้ในราชการ

นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และคณะเข้ามอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด

เอเชียซอฟท์ สนับสนุนนิสิต จัด “โครงการเส้นทางสู่เส้นชัยจากน้ำใจพี่จุฬา ครั้งที่ 16”

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ ที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน

เอเชียซอฟท์ สนับสนุนนิสิต จัด “โครงการเส้นทางสู่เส้นชัยจากน้ำใจพี่จุฬา ครั้งที่ 16”

ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะอาจารย์ และ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะอาจารย์ และ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์…

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิพระดาบส และโครงการสารานุกรมไทยฯ

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิพระดาบส และโครงการสารานุกรมไทยฯ