Browsing Category

CSR News

ASIASOFT สนับสนุนโครงการ The Digital Work เสริมทักษะ Digital Marketing ให้นักศึกษาจบใหม่…

ASIASOFT เปิดคอร์สอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้ชื่อโครงการ The Digital Work เสริมทักษะนักศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในยุคดิจิทัล

เอเชียซอฟท์ มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

           คุณสิรินญารัตน์ มูลเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอาวุโส บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบชุดคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสื่อการเรียน การสอน…

เอเชียซอฟท์ ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบน้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุ“โพดุล” และ “คาจิกิ”   ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง…

เอเชียซอฟท์ ปันกัน : ร่วมกันทำความดี แบ่งปันโอกาสดีดีให้น้อง

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เอเชียซอฟท์ปันกัน : ร่วมกันทำความดี แบ่งปันโอกาสดีดีให้น้อง” ด้วยการร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องใช้สภาพดี…

เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

คุณสิริวรรณ แจ้งกระจ่าง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่มีความต้องการ และขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จำนวน 10ชุด…

เอเชียซอฟท์ มอบเครื่องออกกำลังกาย แก่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่สังคม

คุณ อินทรา ทรงเกียรติกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ ลู่เดินกึ่งสเต็ป และจักรยานนั่งปั่น ให้แก่ ศูนย์เยาวชนชนกรุงเทพมหานคร…

เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรมอบรมการบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตา

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำพนักงานอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิธีการบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทำให้พนักงานได้รับประโยชน์มากมายทั้ง การได้เรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้อง…

เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษา

เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 48 เครื่อง