Browsing Category

CSR News

เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิพระดาบส

21 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการGamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ" มอบให้มูลนิธิพระดาบส โดยมี…

เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

21 เมษายน 2559 คุณเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ"…

เอเชียซอฟท์ บริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่โรงเรียนพระดาบส

คุณเลิศชาย  กันภัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คสภาพใช้งานได้ จำนวน 19 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนพระดาบส โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี…

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์…

20 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ"…

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

20 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ"…

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

20 เมษายน 2559  นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ" มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

21 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเท็มโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ"

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

19 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเท็มโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ"…

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

19 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้…

เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิอานัทมหิดล

19 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ " มอบให้มูลนิธิอานันทมหิดล