Browsing Category

CSR News

พนักงานเอเชียซอฟท์ ตบเท้า เข้าร่วมกิจกรรม ปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 3 คึกคักร่วมส่งมอบห้องสมุดเพื่อน้อง…

เอเชียซอฟท์ สานต่อกิจกรรม เพื่อสังคมต่อเนื่อง โดยเฉพาะความตั้งใจในการส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชน ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมและโครงการต่างๆ มุ่งสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนได้อย่างแท้จริง ล่าสุด จัดกิจกรรม ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 3 เดินทางไปยัง…

โครงการ อยากรู้ อยากเห็น ม.กรุงเทพ เยี่ยมออฟฟิศเอเชียซอฟท์

นักศึกษาโครงการ อยากรู้ อยากเห็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 50 คน ยกทีมเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน และการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกมออนไลน์

เอเชียซอฟท์สานฝัน..มอบทุนการศึกษาเด็กยากไร้ “ปันน้ำใจเพื่อน้อง 2 : ทริป โกลท์ ทูเก็ตเธอร์”

ริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด จับมือกับน้องๆ เกมเมอร์พากันร่วมเดินทางสานฝันปันน้ำใจให้กับน้องๆ ในโครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 2 "Trip Grow Together"

เอเชียซอฟท์ฯ ร่วมมือ ป.ป.ส.สนับสนุนโครงการรณรงค์ต้านภัยเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจเกมออนไลน์ชั้นนำในเมืองไทยสนับสนุนโครงการ “รวมพลังองค์กรธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด”