Browsing Category

CSR News

เอเชียซอฟท์ ปันกัน : ร่วมกันทำความดี แบ่งปันโอกาสดีดีให้น้อง

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เอเชียซอฟท์ปันกัน : ร่วมกันทำความดี แบ่งปันโอกาสดีดีให้น้อง” ด้วยการร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องใช้สภาพดี…

เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

คุณสิริวรรณ แจ้งกระจ่าง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่มีความต้องการ และขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จำนวน 10ชุด…

เอเชียซอฟท์ มอบเครื่องออกกำลังกาย แก่ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่สังคม

คุณ อินทรา ทรงเกียรติกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ ลู่เดินกึ่งสเต็ป และจักรยานนั่งปั่น ให้แก่ ศูนย์เยาวชนชนกรุงเทพมหานคร…

เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรมอบรมการบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตา

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำพนักงานอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิธีการบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทำให้พนักงานได้รับประโยชน์มากมายทั้ง การได้เรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้อง…

เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษา

เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 48 เครื่อง

เอเชียซอฟท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

เอเชียซอฟท์ ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

คุณวรรณสิกา เชื้อชาติไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของและและเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เอเชียซอฟท์ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการนำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง…

เอเชียซอฟท์ สนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณวรรณสิกา เชื้อชาติไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะ ร่วมมอบนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชน ให้แก่ อาสาสมัคร Volunteers for Dad  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ เยาวชนโครงการ NEXT – GEN CAREERS By KTB

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเยาวชนจากโครงการ NEXT - GEN CAREERS By KTB  เข้าร่วมดูงานสาย ไอที ในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ NEXT - GEN CAREERS By KTB…