Browsing Category

IR News

เอเชียซอฟท์แจ้งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.30 น. ณ ห้องสเปซ บำร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทำวเวอร์

เอเชียซอฟท์ เผยผลประกอบการมีแนวโน้มดึขึ้น พร้อมปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เตรียมลุยตลาด

14 พฤศจิกายน 2559  : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส3ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นทั้งจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

เอเชียซอฟท์แจ้งผลมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

เอเชียซอฟท์ เดินหน้าปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่ พร้อมประกาศเพิ่มทุน สร้างความแข็งแกร่ง…

10 ตุลาคม 2559  : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารงาน ทั้งการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ และเตรียมการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 102,469,254 บาท…

เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น.

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2559   ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ สเปซ บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการครึ่งปีแรกมีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมลุยครึ่งปีหลัง หวังเอาคืนส่วนแบ่งการตลาด

11 สิงหาคม 2559 : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของบริษัท (ไม่รวมรายการพิเศษ) มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 82 ล้านบาท ลดลงจากครึ่งปีแรกของปีก่อน 25.4…

เอเชียซอฟท์ เผยผลงานไตรมาสแรกปี 59 จ่อเปิดเกมใหม่ไตรมาส 2 เพียบ

12 พฤษภาคม 2559 : นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2559 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 187 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน 232 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

26 เมษายน 2559   บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมี  คุณตัน เตียว ลิม (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ

เอเชียซอฟท์แจ้งตัวเลขปี 58…

29 กุมภาพันธ์ 2559: นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน 475 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักของการขาดทุน เกิดจากการที่บริษัทย่อยขาดทุน…