CONTACT US

Contact Us

Contact Us

Contact Us
 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ กรุณาติดต่อ ibd@asiasoft.net
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรุณาติดต่อ business@asiasoft.net
ฝ่ายสื่อสารองค์กร กรุณาติดต่อ corporate@asiasoft.net
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ ir@asiasoft.net
*กรณีพบการทุจริต คอร์รัปชั่น กรุณาติดต่อ auditcom@asiasoft.co.th

หากต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆ กรุณากรอกรายละเอียดตามฟอร์มด้านล่าง

Headquarters


THAILAND
Asiasoft Corporation Public Company Limited

Address: 9 U.M. Tower, Room 9/283-5, 28th Floor, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
 Tel: +66 (0) 2769-8888
 Fax: +66 (0) 2717-4250
Website: www.playpark.com/th-th

Subsidiaries


SINGAPORE
PlayPark Pte. Ltd.

 Address: 3 Kim Chuan Lane #08-02/03, Goodland Group Building, Singapore 537069
 Tel: +65 6291 6129
 Website: www.playpark.com/en-sg

MALAYSIA
Playpark Malaysia Sdn. Bhd.

 Address: Suite C-06-01,02,03 & 3A, Level 6, Block C, Sky Park One City, Jalan USJ 25/1, 47650 Subang Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia
 Tel: +603 5022 3018
 Fax: +603 5022 3028
 Website: www.playpark.com/en-my
 Website: www.cibmall.net

PHILIPPINES
PLAYPARK , Inc. (BRANCH OFFICE)

 Address: 11th Floor Rockwell Business Center – Sheridan, South Tower, United corner Sheridan Streets, Highway Hills, Mandaluyong City 1550
 Tel: +632 (8)5137345
Website: www.playpark.com/en-ph