NEWS

All News

เอเชียซอฟท์ฯ ไตรมาสแรกกำไรแข็งแกร่ง เตรียมนำบริษัทย่อยเข้า IPO ในตลาดมาเลเซีย…

12 พฤษภาคม 2565: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 โดยมีรายได้ 403.8…

เอเชียซอฟท์ฯ คว้า ‘Noah’s Heart’ เกมโมบายล์ฟอร์มยักษ์แห่งปี เตรียมรุกตลาด SEA…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

Asiasoft News

เอเชียซอฟท์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

ขอความร่วมมือคู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นื่องด้วยกลุ่มบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรม…

CSR News

IR News

เอเชียซอฟท์ฯ ไตรมาสแรกกำไรแข็งแกร่ง เตรียมนำบริษัทย่อยเข้า IPO ในตลาดมาเลเซีย…

12 พฤษภาคม 2565: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 โดยมีรายได้ 403.8…

เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน…