CSR

โครงการเอเชียซอฟท์ส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ

   จากประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียซอฟท์พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจัดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยผลักดัน การพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

เกมคุณธรรม 2

    กรมการศาสนา มอบหมายให้เอเชียซอฟท์ฯ เผยแพร่เกมคุณธรรม 2 ในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ทั่วประเทศ โดยจัดการแข่งขันเกมคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมะผ่านสื่อเกมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์

DSI Thailand Game Summit

เอเชียซอฟท์ ร่วมกับ กรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI, กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประชุมสุดยอดแนวทางแก้ไขปัญหาเกมในประเทศไทย “DSI Thailand Game Summit” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เน้นปฎิบัติได้จริง

โครงการเกมล้างพันธุ์ยาเสพติด ร่วมกับ ปปส.

เอเชียซอฟท์ให้การสนับสนุนโครงการ เกมล้างพันธุ์ยาเสพติด จัดโดย สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประกวดออกแบบแฟลชเกม และ ประกวดคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด , งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชน ได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ บก.ปศท..

เอเชียซอฟท์ มอบคอมเพิวเตอร์ให้ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ใน ศูนย์ข้อมูล กอง บก.ปศท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

การสัมมนา “การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต”

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม “การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต

การสัมมนา”ประกอบกิจการร้านเกมและคาราโอเกะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร”

กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ “ประกอบกิจการร้านเกม และคาราโอเกะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร” โดยเชิญ ผู้ประกอบการ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ เข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น การบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการดูแลประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์’การอภิปรายเรื่อง ‘การประกอบกิจการร้านเกมให้สร้างสรรค์และปลอดภัยได้อย่างไร’ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ และ ตัวแทนจากผู้ประกอบการร่วมบรรยายและแสดงแง่คิดในมุมต่างๆ