CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

  เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการ Gamers Can Do

กิจกรรมรวมพลังช่วยเหลือน้องๆ นักเรียน และโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกับโครงการ “Gamers Can Do รวมพลังน้ำใจ ช่วยเด็กไทย พ้นภัยน้ำท่วม” ตอน “พับขา พาตะลุย” โดยเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ทั่วประเทศ…ร่วมกันบริจาคเงินผ่านช่องทาง @Cash และ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าห่ม ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ และอยุธยา เป็นจำนวนเงินกว่า 600,000 บาท

เอเชียซอฟท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จากเหตุการณ์พายุฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพจิตใจของผู้คนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ ทางเอเชียซอฟท์ฯ มีความห่วงใย เดินหน้าให้การช่วยเหลือทันทีแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้านสมาชิก @Cafe’ ร่วมถึงการช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจังหวัด

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ทางบริษัทฯได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท พร้อมด้วยน้ำดื่ม 200 โหล เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมโดยบริจาคผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53 และ อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม

เอเชียซอฟท์ ช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเฮติ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ตึกมาลีนนท์

เพาะพันธุ์ความสนุก เพาะปลูกความผูกพัน

เอเชียซอฟท์ นำผู้เล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย

เพลย์พาร์ครวมพลังกรีน

เพลย์พาร์ค ชวนผู้เล่นเกมออนไลน์ร่วมกิจกรรมการปลูกปะการังบนเว็บไซต์ เพลย์พาร์คดอทคอม รวมทั้งพาผู้เล่นเกมออนไลน์ เดินทางไปปลูกปะการังที่แหล่งอนุรักษ์ปะการังที่เกาะขาม อำเภอสัตหีบ