Browsing Tag

SKYNET

“SKYNET” ร่วมกับ “KTBST” เปิดตัว “KTBST Social Trading”แอปพลิเคชันการลงทุนรูปแบบใหม่

“KTBST SOCIAL TRADING (powered by SKYNET) นวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมการลงทุนที่มีคุณภาพ โดยเป็นแอปพลิเคชั่นรายแรกของประเทศที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าสู่สังคมการลงทุน ผ่านเทคโนโลยี Social Trading Platform