CSR

กิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน

  เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ASIASOFT SHARING

ASIASOFT มอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง ซึ่งจะกระทบด้านการศึกษาของเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อเยียวยาช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยบริษัทฯ ดำเนินการมอบทุนผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพิ่มเติมคลิก https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/csr-news/asiasoft-sharing-ccf/ และสามารถอ่านจดหมายจากน้อง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ทางหน้าเว็บไซต์ https://www.asiasoft.net/sharing/

ASIASOFT สนับสนุนโครงการ The Digital Work
โครงการเพื่อสังคม ในนาม ASIASOFT SHARING จับมือร่วมกับ Thailand e-Business Center เปิดคอร์สอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง ภายใต้ชื่อโครงการ The Digital Work เสริมทักษะนักศึกษาจบใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในยุคดิจิทัล มุ่งหวังเพื่อให้ความรู้ในสายงานดิจิทัลที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการทำงานที่จำเป็นให้แก่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ให้มีอาวุธติดตัวพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นใจ เพิ่มเติมคลิก https://www.asiasoft.net/th-th/all_news/csr-news/asiasoft-the-digital-work/

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 4

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4” เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ และส่งเสริมความรู้อันยั่งยืนให้แก่เยาวชนและชุมชนที่ห่างไกล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบหนังสือและเยี่ยมชมห้องสมุดเอเชียซอฟท์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นอกจากนั้นยังได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา พร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆและช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 3

ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 3 บริษัทฯ พาผู้บริหาร และ พนักงาน ไปร่วมส่งมอบห้องสมุดอย่างเป็นทางการ และร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน และ ทำกิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬาสี ร่วมกับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 2

ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 2 “Trip Grow Together” บริษัทได้พาผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทเอเชียซอฟท์และ อาสาสมัครเกมเมอร์ ร่วมเดินทางไปพัฒนาโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน อาทิ ทาสีห้องเรียน สร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2551

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 1

กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อน้องที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยบริษัทฯ ได้นำผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางงวัน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้โครงการฯนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยส่งเสริม และขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง

เอเชียซอฟท์ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง ด้วยการมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ถือเป็นการนำร่องจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว

เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง

เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรม “เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง” โดยผู้บริหาร และ พนักงาน ได้มีร่วมในการส่งมอบความสุขในวันเด็กให้เยาวชนตามมูลนิธิ, แหล่งชุมชน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกัน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด (ราชวิถี), โรงพยาบาลจุฬา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ชุมชนหลังแมคโครรังสิต, ชุมชนคลองสว่าน รังสิต, ชุมชนใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ, ชุมชนเล่าซือ บางซื่อ, ชุมชนดอนสนิท บางซื่อ, ชุมชนจันทร์เกษมบางซื่อ และ ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่แฟลต 19-22 คลองเตย